facebook icon
Lupek.pl - naturalny łupek dachowy i elewacyjny
Lupek.pl
Górny Adres


Mapa realizacji

Wybrane obiekty do budowy których zastosowano łupek naturalny.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu: biuro@lupek.pl.

Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć i informacji bez wiedzy i zgody administratora jest zabronione.

Mapa będzie na bieżąco aktualizowana.

Dolna stopka


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026