facebook icon
Lupek.pl - naturalny łupek dachowy i elewacyjny
Lupek.pl
Górny Adres


O firmie

Śląskie Kruszywa Naturalne to główny przedstawiciel przedsiębiorstwa Rathscheck na terenie Polski. Każda ze spółek przynależy do Werhahn K.G. Od wielu dekad Rathscheck specjalizuje się w produkcji łupkowych płytek, które są stosowane jako budulec do tworzenia fasadowych i dachowych pokryć o bardzo dużej trwałości.

Początki istnienia firmy i rozpoczęcia jej działalności przypadają na 1793 rok. Od tego czasu Rathscheck zdobywał i pogłębiał doświadczenia przy produkcji płytek łupkowych oraz podnosił jakość oferowanego przez siebie materiału. Tym samym zdobył najwyższe miejsce na podium wśród producentów fasadowych i dachowych pokryć łupkowych. Przedsiębiorstwo pozostaje również aktywne pod względem szkolenia architektów i dekarzy, którym przekazuje wiedzę dotyczącą stosowania w budownictwie łupka naturalnego.

Opierając się na niemieckich wytycznych technicznych odnośnie do krycia łupkiem i bazując na osobistych doświadczeniach, przygotowaliśmy wiele zróżnicowanych propozycji architektonicznych, rozwiązań oraz detali. Mogą z nich korzystać rzemieślnicy, projektanci oraz architekci.

Prezentowany łupek naturalny jest dostępny w magazynach znajdujących się na terenie Polski, dzięki czemu jego dostarczenie nie jest problematyczne, co dla architektów i dekarzy oznacza, m.in. łatwiejsze planowanie działań.

Dolna stopka


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026