facebook icon
Lupek.pl - naturalny łupek dachowy i elewacyjny
Rathscheck


Łupek na obiekcie publicznym

Rozbudowa Centrum Szkolnictwa Zawodowego w Bautzen, ze swoją charakterystyczną, łupkową fasadą, udowadnia że można połączyć klasyczne budynki z nowoczesną architekturą. Najstarszy budynek kompleksu szkolnego pochodzi z 1857 roku i został zaprojektowany przez architekta Carla Augusta Schramma, kolegę Karla Friedricha Schinkla. Schramm dzięki ciężkiej, długiej pracy jest uznawany za jednego z najlepszych projektantów budynków administracyjnych, szkolnych i kościelnych. Okoliczne budynki mają wysoką wartość historyczną, więc rozbudowa kompleksu była niesamowicie delikatnym zadaniem.

Historyczny zespół szkół musiał zostać rozbudowany, by móc przenieść wszystkie jednostki szkolnictwa zawodowego w jedno miejsce. Nowa budowla została posadowienia centralnie pomiędzy i z tyłu zabytkowych budynków, tak by trzy z czterech widoków zachowały rys historyczny. Główną bryłą budynku jest długi na 70 i szeroki na 17 metrów prostopadłościan. Na przyziemiu zastosowano fasady szklane, a na piętrach fasady z łupka naturalnego. Posadowienie budynku na słupach nadało z pozoru ciężkiej i topornej bryle nieco lekkości.

Nowoczesność wtopiona w starą zabudowę

Ekonomiczna bryła:

Historyczny, główny budynek kompleksu jest pokryty łupkiem naturalnym. Stąd też wytyczne, by nowy budynek też został pokryty łupkiem, tak by powstało nawiązanie między nowoczesnością i historią tego miejsca. Architekt: „przy obiektach użyteczności publicznej rzadko stosuje się kamień na dachy czy elewacje z tego względu że uchodzi on za materiał drogi. Nowe sposoby krycia są jednak tak przemyślane i zaprojektowane, że pokrycie fasady łupkiem nie wiąże się już z ogromnymi wydatkami, a zdarzają się także sytuacje że łupek jest tańszy niż typowe materiały okładzinowe. W dodatku w razie uszkodzenia danej płytki można ją łatwo i szybko wymienić, co ułatwia konserwację takiego budynku, a w efekcie czego pokrycie to staje się jeszcze ekonomiczniejsze na przestrzeni lat”.

Dyskretnie ukryty budynek

Niepalna fasada:

Po zatwierdzeniu przez inwestorów materiału okładzinowego elewacji, architekt musiał sprostać kolejnemu zadaniu: zaprojektowania warstw elewacji tak by spełniały rygorystyczne warunki niepalności typowe dla obiektów szkolnych. Zazwyczaj łupek montuje się na podkonstrukcji drewnianej, co jednak w tym przypadku nie było możliwe. Architekt zgłosił się więc do firmy Rathscheck, która jest jedną z największych firm w branży. W 2012 roku Rathscheck zaprezentował system montażu łupka wkrętami ze stali nierdzewnej do konstrukcji aluminiowej. Potwierdzony badaniami system spełnia wymagania klasy ogniowej A1, co umożliwia stosowanie go nie tylko na szkołach czy hotelach, ale także na budynkach o dużej wysokości. 

Prosta, czarna bryła

Prostopadłe łączenia:

By nawiązać do istniejących, historycznych budynków, zdecydowano się zastosować krycie zmienne płytkami prostokątnymi o wymiarach 35x25cm. W tym kryciu zakłady boczne i górne wynoszą 4cm., co daje cześć widoczną płytki o wymiarach 31x21cm. Dzięki typowej dla łupka obróbce, docięcie kamieni do innych niż podstawowych rozmiarów kształtów nie było problemem. Robi się to za pomocą młotka do łupka lub specjalnymi nożycami. Ułożenie łupka w taki sposób jak na tym obiekcie jest możliwe dzięki ścięciu dwóch, leżących naprzeciw rogów, jeżeli byśmy tego nie zrobili, cztery płytki naszły by na siebie, co uniemożliwiło by układanie kolejnych kamieni. Kolejnym i niezwykle ważnym aututem takiego ułożenia jest małe zużycie płytek. Dzięki ekonomicznemu wykorzystaniu materiału, można było pokryć tak dużą powierzchnię łupkiem naturalnym, mieszcząc się w przeznaczonym budżecie.

 W harmonii z otoczeniem
W zgodzie z naturą
Dolna stopka

Rathscheck Schiefer | ul. Prudnicka 4, 47-364 Dobra | NIP: 7541009068 | tel: 887131312 | e-mail: biuro@lupek.pl


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026