facebook icon
Lupek.pl - naturalny łupek dachowy i elewacyjny
Rathscheck


Koniec produkcji Łupka Mozelskiego

Rathscheck Schiefer zamknie produkcję Łupka Mozelskiego w Mayen.

 

Zarząd firmy Rathscheck Schiefer z przykrością informuje że kopalnia Łupka Mozelskiego, Mayen-Katzenberg, zostanie zamknięta do końca roku 2019.

Na podjęcie takiej decyzji wpływa charakterystyka geologiczna złoża, która uniemożliwia wydobycie odpowiednich formatów łupka. Pojawienie się wtrąceń w złożu na głębokości ok.400 metrów spowodowało obniżenie mocy produkcyjnych kopalni. Dodatkowo zbicie wydobywanego materiału spowodowało, że wydobywane mogą być formaty o ograniczonych wielkościach. „Przez te przeciwności losu nie możemy zapewnić pokrycia ciągle rosnącego zapotrzebowania”, informuje Andreas Jäger, członek zarządu firmy.

 

Zamknięcie kopalni dotknie 51 pracowników. W najbliższych miesiącach, wspólnie z radą pracowniczą, zostanie opracowane społecznie akceptowalne rozwiązanie sytuacji.

 

W kwestii krycia staroniemieckiego, Rathscheck schiefer stawia na stosowanie hiszpańskiego łupka InterSIN, wydobywanego w kopalniach, należących do Rathscheck Schiefer, spółek-córek Grupo Cafersa i Pizarras Castrelos. Złoża tych kopalni są równie wysokiej jakości jak legendarny już Łupek Mozelski. Kopalnie należą już od kilku (10 i 5)lat do Grupy Rathscheck Schiefer. Kopalnie znajdujące się w Galicji, zapewniają pewne i stałe wydobycie materiału, umożliwiając pokrycie wysokiego popytu na łupek naturalny.

 

Siedzibą grupy dalej pozostaje Mayen, Niemcy. 


Dolna stopka

Rathscheck Schiefer | ul. Prudnicka 4, 47-364 Dobra | NIP: 7541009068 | tel: 887131312 | e-mail: biuro@lupek.pl


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026