facebook icon
Lupek.pl - naturalny łupek dachowy i elewacyjny
Rathscheck


Krycie niemieckie

Krycie niemieckie

Krycie niemieckie.

Krycie następuje przy pomocy kwadratowych łupków z krojem łukowym. Rozróżnia się przy tym łupki z krojem łukowym lewe dla krycia prawostronnego ( kamienie prawe) i łupki z krojem łukowym prawym dla krycia lewostronnego ( łupki lewe).

Niemieckie krycie stanowi doskonałe rozwiązanie dla każdego stylu architektonicznego oraz harmonizuje z każdym stylem budowy. I z prawie każdym budżetem budowy.

 

 

bogen

 

Wykonuje się je na pełnym deskowaniu z warstwą wstępnego krycia, np.: papą podkładową o parametrach minimum V13. Łupek w formacie bogen produkowany jest jako kwadrat z zaokrąglonym narożnikiem jako prawy lub lewy w rozmiarach 30/30, 25/25, 20/20. Krycie na dachu wykonuje się z linią wzniosu rzędów określoną w niemieckiej normie rzemieślniczej. Im niższe nachylenie dachu tym większy kąt nachylenia rzędów. Dachy o nachyleniu większym niż 70 stopni można wykonywać bez linii wzniosu rzędów. Minimalne nachylenie dachu dla krycia niemieckiego (bogen) to 25 stopni.

Dolna stopka

Rathscheck Schiefer | ul. Prudnicka 4, 47-364 Dobra | NIP: 7541009068 | tel: 887131312 | e-mail: biuro@lupek.pl


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026