facebook icon
Lupek.pl - naturalny łupek dachowy i elewacyjny
Rathscheck


Sesja konserwatorska w PME w Warszawie

 

sesja-okladka-news

W dniach 19 i 20 października odbyła się konferencja pt: Transformacja – Rewitalizacja – Konserwacja w PAŃSTWOWYM MUZEUM ETNOGRAFICZNYM W WARSZAWIE ul. Kredytowa 1. Patronatem honorowym konferencję objęli: dr Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy.

 

 

 


Dolna stopka

Rathscheck Schiefer | ul. Prudnicka 4, 47-364 Dobra | NIP: 7541009068 | tel: 887131312 | e-mail: biuro@lupek.pl


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026