facebook icon
Lupek.pl - naturalny łupek dachowy i elewacyjny
Rathscheck


Nieco inna hala produkcyjna

Inwestycja, którą przedstawiamy, to budynek polskiej firmy MovieBird, produkującej z ogromnym sukcesem wysięgniki dla przemysłu filmowego na całym świecie.

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z przeprowadzeniem projektu badawczego współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu badawczego opolska firma konstruuje nowatorski w skali świata wysięgnik do kamer przeznaczony do stabilizowania obrazu. Pierwotnie w koncepcji architektonicznej autorstwa pracowni KG Architekci Klaudii i Grzegorza Gołębiowskich z Opola, przewidziano inne pokrycie na elewację, lecz już pierwszy kontakt inwestora i architektów z łupkiem naturalnym sprawił, że zdecydowano się na ten materiał.

Biuro projektowe: KG Architekci

arch. Klaudia Gołębiowski
arch. Grzegorz Gołębiowski

Dolna stopka

Rathscheck Schiefer | ul. Prudnicka 4, 47-364 Dobra | NIP: 7541009068 | tel: 887131312 | e-mail: biuro@lupek.pl


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026