Górny Adres

Łupek naturalny dachowy i elewacyjny
Sesja konserwatorska w PME w Warszawie

 

sesja-okladka-news

W dniach 19 i 20 października odbyła się konferencja pt: Transformacja – Rewitalizacja – Konserwacja w PAŃSTWOWYM MUZEUM ETNOGRAFICZNYM W WARSZAWIE ul. Kredytowa 1. Patronatem honorowym konferencję objęli: dr Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy.

 

 

 

Szybki kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Biuro handlowe:

telefon : +48 77 440 41 71
e-mail: biuro@lupek.pl

Dolna stopka


Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kościelna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000157600. NIP 754-10-09-068. Kapitał zakładowy: 1 629 000 zł. BANK ZACHODNI WBK S.A. I oddział w Głuszycy 83 1090 2314 0000 0005 9200 3026